Iščemo urednika portala www.visitbarje.si!

sreda, 30. november 2011 10:48:00

Spletni portal www.visitbarje.si je delovno orodje, ki bo v prihodnjem letu na voljo uporabnikom in obiskovalcem Ljubljanskega barja zato, da se neobremenjeno spoznavajo in povezujejo in tako prispevajo k razvoju območja v skladu z njegovimi kulturnimi in naravnimi vrednotami. Portal je produkt mednarodnega projekta Vitalne krajine in ne konkurira nobeni od obstoječih elektronskih tematskih platform, ki na območju že delujejo, ampak se ponuja kot inovativna osnova za neobremenjeno spoznavanje, sodelovanje in usklajevanje lokalnih prebivalcev, dogodkov in programov. Zasnovo portala in načine uporabe bo v času projekta možno prilagajati dejanskim željam in potrebam uporabnikov, njegova organizacijska zasnova pa omogoča ohranitev in javno rabo vsebin tudi po koncu projekta Vitalne krajine.

Portal www.visitbarje.si je namenjen povezovanju prebivalcev, obiskovalcev in društev ter usklajevanju in povezovanju programov in dogodkov s širšega območja Ljubljanskega barja. Ponuja možnosti za učinkovito zbiranje podatkov in informacij ter za njihovo povezovanje v skupno ponudbo. Portal omogoča in podpira tako oblikovanje spletne skupnosti kot tudi organizacijo lokalne razvojne skupnosti, ki se lahko razvije skozi učinkovito komunikacijo med uporabniki. 

S koncem leta začenjamo s promocijskimi in drugimi aktivnostmi, ki bodo na naslov www.visitbarje.si pritegnile čim več zainteresiranih uporabnikov. K sodelovanju zato vabimo urednico ali urednika portala www.visitbarje.si, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 
 
- se navdušeno loteva komunikacij preko sodobnih interaktivnih medijev,
- pozna, spoštuje in ceni kulturno krajino Ljubljanskega barja z vsemi njenimi sestavinami,
- dobro pozna prostorske, družbene in druge vrste razmer na območju Ljubljanskega barja.

Od urednice ali urednika portala se pričakuje elektronsko in klasično sodelovanje z uporabniki:

- vsaj dva krat tedenska osvežitev novic in dogodkov,
-  sprotno urejanje komentarjev in foruma,
- tehnična in vsebinska pomoč uporabnikom,

ter sodelovanje s projektno ekipo:

- udeležba na sestankih in drugih dogodkih,
- aktivno sodelovanje pri promociji portala.

Prijave zainteresiranih zbiramo na naslov vitalne.krajine@luz.si do petka, 23.12.2011. V prijavi vas prosimo, da se predstavite in nam pojasnite svoj interes za delo ter vaše morebitne predloge in vizije, povezane s portalom, projektom Vitalne krajine ali z Ljubljanskim barjem. Naš odziv vam bomo sporočili v začetku leta 2012.

Delo urednika bo simbolično financirano. 

Srečno! 

Za projektno skupino LUZ, d.d., Ana Cerk.

 

Komentarji na to objavo so zaprti.
Vital landscapes Centralna evropa LUZ, d.d.